Search

Nalazi evaluacije efekata aktivne mjere samozapošljavanja u Federaciji BiH predstavljeni na IMR konferenciji u Opatiji

U Opatiji je od 16. do 18. maja 2019. godine petnaestu godinu zaredom održana Internacionalna konferencija Interdisciplinary Management Research XVI (IMR). Konferencija je rezultat saradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School, kao organizatora u saradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti. Radi se o referentnoj međunarodnoj konferenciji, čiji zbornici radova su indeksirani u referentnim bazama podataka, a na kojoj učestvuju naučnici, istraživači, stručnjaci i akademski radnici iz oblasti menadžmenta iz različitih dijelova svijeta i Europe.

Cilj konferencije bio je inaugurirati nove modele i spoznaje u menadžmentu, uključiti u proaktivnu saradnju vodeću naučnu i privrednu zajednicu, promovisati rješavanje značajnih problema menadžmenta u svim privrednim djelatnostima kroz interdisciplinarni pristup, povezati, razmijeniti iskustva i osnažiti međunarodnu saradnju naučnika/istraživača.

Na konferenciji, kao i u Zborniku radova konferencije objavljen je rad „Effectiveness of active employment measures in supporting self-employment in Federation of Bosnia and Herzegovina“, autora dr Ranka Markuša, rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i direktora GOPA predstavništva u BiH i Mirele Omerović, šefa odsjeka za poduzetništvo u YEP projektu.

Rad je fokusiran na nalaze evaluacije aktivne mjere samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje Start up 2015, sa naglaskom na efekte realizirane mjere ogledane u održivosti podržanih biznisa na tržištu, efekata na prihode domaćinstva korisnika mjere, otvaranje dodatnih radnih mjesta u biznisima korisnika mjere kao i cost-benefit analizu mjere. Rad sadrži i preporuke za unapređenje implementacije budućih aktivnih mjera zapošljavanja usmjerenih na samozapošljavanje nezaposlenih osoba. Dio je ovo aktivnosti koje Projekat zapošljavanja mladih (YEP), kojeg podržava Vlada Švicarske, provodi u kontekstu promocije sprovedenih aktivnosti ali i istraživanja u sklopu Projekta, čiji nalazi trebaju biti korišteni  za unapređenje specifičnih oblasti na koje se odnosi, kao što su politike zapošljavanja, preduzetništvo i dr.

Druge objave u kategoriji