Search

Okrugli sto – Monitoring, evaluacija i dizajn mjera aktivne politike zapošljavanja

Danas je u Sarajevu održan Okrugli sto koji je u fokusu imao evaluaciju, dizajn i monitoring aktivnih politika zapošljavanja koju je organizovala Svjetska banka u okviru Projekta “Podrška zapošljavanju”, sa namjerom da se razmjene mišljenja i ideje o načinima kako unaprijediti provođenje aktivne politike zapošljavanja kako bi  rezultati bili na što je veću moguću dobrobit nezaposlenih lica – krajnjih korisnika ovih mjera. U radu okruglog stola učestvuje i rukovodilac YEP-a dr Ranko Markuš, a YEP i Svjetska banka već dulji period sarađuju na setu pitanja u odnosu na rad i reformu javnih službi za zapošljavanje.

Tokom Okruglog stola prezentovana je evaluacija mjera – sufinansiranja zapošljavanja “Prilika za sve 2014” i “Programa sufinansiranja zapošljavanja 2016” te je konstatovano da efekti mjera gube vrijednost sa protokom vremena, ali da se najbolji rezultati postižu sa grupom starijih korisnika  i onih koji su bez kvalifikacija što zapravo i jeste cilj aktivnih politika koje i treba da pruže podršku onima koji bez te podrške ne mogu naći zaposlenje ili su u kategoriji dugoročno nezaposlenih.

Federalni zavod za zapošljavanje na veoma kvalitetan način dizajnira i implementira aktivne mjere na tržištu rada. Potrebno je ojačati kapacitete FZZZ-a u vidu stručnog osposobljavanja za dizajn i evaluaciju te provođenje mjera. Svrha postojanja programa aktivnih politika je da se nadoknadi trošak zapošljavanja nekonkuretnog radnika koji nema adekvatne vještine prema potrebama poslodavca, a ne kreiranje radnih mjesta. Ključno je ispravno targetiranje korisnika, a koje se postiže putem savjetovanja, izradom IPZ-a, posredovanjem službi,  te u fokusu treba da budu dugoročne efekti mjera – istakao je dr Ranko Markuš tokom Okruglog stola. Dr. Markuš je naglasio da je program FZZZ “Služba u zajedničkim projektima” izuzetna prilika da se kreiraju programi prilagođeni lokalnim potrebama tržišta rada, te je pozvao da se zajednički radi na kreiranju Lokalnih planova zapošljavanja, koji bi bili osnova za realizaciju programa i sinergijsko djelovanje više zainteresovanih aktera. 

U radu Okruglog stola učestvuju i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje koji je i glavni nosilac aktivnosti u Projektu Svjetske banke te su istakli da je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske osigurao razvoj softvera i nabavku licenci koje omogućavaju praćenje korisnika aktivnih mjera zapošljavanja na daleko efikasniji i transparentniji način.

Aktivnosti na evaluaciji i praćenju aktivnih mjera poslužiti će unapređenju planiranja i dizajna aktivnih mjera prije njihove implementacije što je preduslov da one daju bolje efekte i što na direktan način utiče i na efekte korištenja novca poreskih obveznika.  

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji