Search

Podrška uspostavljanju savjetodavne funkcije Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH

Danas se u Brčkom realizuju coaching sesije – podrška savjetodavcima Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH (ZZZ BD), a sa krajnjim ciljem uspostave i jačanje savjetodavne funkcije koja opet, u konačnici, ima za cilj bržu reintegraciju nezaposlenih lica na tržište rada. 

Savjetodavci Zavoda su primarno učestvovali na jednodnevnoj obuci “Potrebe nezaposlenih i Inidividualni plan zapošljavanja”, a koja se realizovala u Brčkom prije dva dana gdje su imali priliku adresirati sve eventualne nedoumice kada je posrijedi korištenje IPZ kao osnovnog savjetodavnog alata. 

Napominjemo, nove metode rada sa klijentima, u punom kapacitetu, radnici Zavoda će početi primjenjivati po prelasku u nove prostorije, čime će se praktično započeti sa potpunom primjenom Reformskog paketa, dok su do sada realizovali aktivnosti Mobilnog biroa. 

Druge objave u kategoriji