Search

WAPES konferencija u Sarajevu

WAPES – Svjetska asocijacija Javnih službi za zapošljavanje okuplja skoro 85 JSZZ širom svijeta osnovana slijedom inicijative JSZZ-a Kanade,Francuske, Njemačke,  Nizozemske, Švedske i SAD (i pored ILO predstavlja važnu posmatračku polugu za praćenje rada JSZZ-a) te organizira periodične konferencije, radionice, susrete menadžera i zaposlenika kako bi se razmijenjivala znanja, prakse i iskustva u radu.

Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konfererencije u organizaciji WAPES- a i Agencije za rad i zapošljavanje BiH, a na temu “Garancija za mlade – prevencija nezposlenosti mladih”  kojoj će, pored predstavnika javnih službi za zapošljavanja širom svijeta, prisustvovati i akteri na tržištu rada u BiH, predstavnici JSZZ, donatora, resornih ministarstava, a Projekat zapošljavanja mladih (YEP) pružio je tehničku i stručnu podršku njenoj organizaciji.

U radu konferencije će učestvovati i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr. Ranko Markuš koji će prezentovati postignuća u reformi Javnih službi za zapošljavanje koja se provodi uz podršku Vlade Švajcarske u bh službama. 

Program “Garancija za mlade” zapravo ne garantuje veće zapošljavanje, riječ je o instrumentu dizajniranom da ohrabri strukturne reforme kako bi se primarno osigurala veća aktivacija mladih u najkraćem mogućem vremenu te kako bi se mladima pomoglo ili da nastave sa školovanjem i doedukacijom i/ili da ostanu aktivni na tržištu rada. Ovom mjerom se nastoji izbjeći da mlade žene i muškarci zbog neaktivnosti uđu u dugoročnu nezaposlenost te se na taj način suoče sa još većim poteškoćama u pronalaženju zaposlenja.

Diskusijom o iskustvima zemalja EU u odnosu na provedbu “Garancije za mlade” u naredna dva dana nastojati će se dati odgovori šta je to što može polučiti rezulate, i šta se pokazalo kao neefikasno bez obzira na uložene resurse.

Druge objave u kategoriji