Search

Potpisan Memorandum o saradnji sa JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona

Danas je, u Sarajevu, potpisan Memorandum o saradnji sa JU Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kojim je predviđena realizacija YEP Reformskog paketa i u  ovoj službi. 

Pored promjene i prilagodbe infrastrukture biroa ove službe, reformski paket uključuje i stručnu podršku koja će biti pružena uposlenicima službe a kako bi se adekvatno realizovale savjetodavne i menadžerske usluge u cilju brže integracije nezaposlenih lica na tržište rada. Procedure i prakse predviđene Reformskim paketom YEP prilagođene su praksama EU. 

Promjena infrastrukture biroa implicira stvaranje uslova za uvođenje razdvojenih evidentičarskih i savjetodavnih usluga, dok će se u konačnici stvoriti preduslovi za pružanje kvalitetnije cjelokupne usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica. 

U sklopu sutrašnjeg 4. Foruma službi zapošljavanja, Memorandum o saradnji biti će potpisan i sa preostalim službama u Federaciji BiH čime će se reformski proces, ubrajajući i službe koje već primjenjuju reformske aktivnosti, provoditi u svim službama odnosno kantonima Federacije BiH. 

Memorandum o saradnji su potpisali, ispred Projekta zapošljavanje mladih – YEP, dr Ranko Markuš i gospodin Anto Pešić, direktor Službe za zapošljavanje ZE-DO Kantona. 

Reformski paket razvijen je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podrške Vlade Švicarske. 

 

 

Druge objave u kategoriji