Search

Poziv za dostavljanje ponude za rekonstrukciju šest mentalnozdravstvenih ustanova

Asocijacija XY u okviru implementacije Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji provodi u partnerstvu sa Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a koji je finansiran od strane Vlade Švicarske objavljuje

                                                 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

u otvorenom postupku za usluge Procjene potreba za rekonstrukcijom i nabavkom potrebne kancelarijske opreme za šest (6) mentalnozdravstvenih ustanova, te obavljanje stručnog nadzora izvođenja građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u tim ustanovama kako slijedi:

–  Izrađen idejni projekat Centra za mentalno zdravlje u Orašju.

–  Izrađen glavni projekat sa predmjerima i predračunom građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova sa listom i predračunom potrebne kancelarijske opreme za:

o  Organizaciona jedinica Doma zdravlja u Banja Luci, naselje Dolac: Centar za zaštitu mentalnog zdravlja;

o  Prostorije Udruženja „Zajedno“ naselje Dolac, Banja Luka;

o  CMZ Doboj;

o  CMZ Maglaj;

o  CMZ Odžak;

o  CMZ Orašje.

–  Proveden projektantski stručni nadzor na svim objektima.

–  Izrađeni periodični i završni procesni i finansijski izvještaji.

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi na sljedeću adresu:

Asocijacija XY

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Danijela Ozme 12

71 000 Sarajevo

najkasnije do 12.3.2015. do 15.00 sati. Dokumentacija se dostavlja u zapečaćenoj koverti. Samo dokumentacija koja se dostavi do navedenog roka će biti razmatrana. Dokumentacija koja pristigne nakon utvrđenog roka neotvorena će se vratiti pošiljatelju. Tenderska dokumentacija se neće naplaćivati.

Ponude se otvaraju na adresi Danijela Ozme 12, 71 000 Sarajevo, 13.03.2015. godine u 9.00h, u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati. Napominjemo da svaki prisutni predstavnik učesnika na tenderu mora imati potpisanu saglasnost/ovlaštenje za predstavljanje ponuđača.

Preuzmite: Tenderska dokumentacija

Druge objave u kategoriji