Search

Prezentacije programa Mladi Bankar u Klubovima za traženje posla Gradiška i Srbac (ZZZRS) 05. i 06. marta 2015!

Projekat zapošljavanja mladih i ProCredit banka nastavljaju sa prezentacijama programa “Mladi bankar” u Klubovima za traženje posla. Nakon što je program prezentovan u novembru prošle godine u Modriči, nakon čega je jedan od nezaposlenih mladih iz Kluba dobio priliku da učestvuje u programu u Bugarskoj, odličan je trenutak da se program predstavi u drugim lokacijama koje su za to iskazale interes.

Dakle, program “Mladi bankar” će biti prezentovan iduće sedmice u Klubu za traženje posla Gradiška (Zavod za zapošljavanje RS, Biro Gradiška), u četvrtak 05.05.2015.godine sa početkom u 13.00 časova, te u Klubu za traženje posla Srbac (ZZZRS, Biro Srbac) u petak 06.05.2015.godine u 10.00 časova. Prezentaciju programa vode koordinatori programa Mladi bankar, te jedan/na od trenutnih polaznika/ica programa Mladi bankar kako bi na taj način mladi iz prve ruke saznali šta mogu očekivati. 

Program Mladi bankar se sastoji iz teoretske nastave i praktične obuke u poslovnicama ProCredit Bank širom BiH. Teoretska i praktična obuka se smjenjuju tokom Programa. Program obuhvata: Osnovne principe bankarstva, finansija i ekonomije Ključne koncepte ekonomskog razvoja, upravljanja, globalizacije i zaštite okoliša Uvod u rad sa klijentima i bankarske usluge Finansijsku matematiku i računovodstvo Posebne zadatke i projekte koji razvijaju profesionalne i lične kvalitete, kako samog pojedinca tako i  kao člana tima ProCredit filozofiju poslovanja i ProCredit istoriju što omogućava kandidatima da upoznaju korporativnu kulturu banke i etičke principe opisane u kodeksu ponašanja ProCredit banke i primenjuju se u svakodnevnom poslovanju. Pored toga, Program se bavi i razvojem komunikacijskih vještina, analitičkog načina razmišljanja i vještinama važnim za  međuljudske odnose što zahtijeva stalan rad na sebi. Tokom trajanja programa polaznici će  primati kompenzaciju (vrstu stipendije), a iznos stipendije može biti prilagođen polaznicima sa određenim radnim iskustvom. Postoji velika mogućnost da će  po uspješnom završetku šestomjesečnog Programa polaznicima, a u skladu s potrebama Banke biti ponuđeno i zaposlenje. Ne postoji pravna osnova za ovakvu obavezu.

Kandidati koji su odabrani za učešće u Programu mladih bankara dobijaju naknadu u periodu od šest mjeseci. U slučaju da učesnik ima prethodno radno iskustvo iznos naknade se može prilagoditi u skladu sa njegovim iskustvom. Smještaj učesnika organizuje i plaća ProCredit banka. Učesnicima koji uspješno završe šestomjesečni program banka može ponuditi ugovor o radnom odnosu. Međutim, ni banka ni učesnici programa nemaju nikakvu pravnu obavezu da potpišu ugovor o radnom odnosu.

 

 

Druge objave u kategoriji