Search

Preporuke 7. Foruma o zapošljavanju mladih: "Garancija za mlade"

7. Vijesti, organizovan je 12.03.2015. godine u hotelu Termag na Jahorini. Podsjećamo, na Forumu su predstavljeni rezultati YEP Programa lokalnih inicijativa – programa kroz kojih je 13 nevladinih organizacija u saradnji sa javnim službama za zapošljavanje realizovalo konkretne aktivnosti zapošljavanja mladih. Rezultati programa, između ostalog, obuhvataju:

 • 499 mladih uključeno u projektne aktivnosti – obuke, prekvalifikacije, volonterske aktivnosti, itd;
 • 118 mladih zaposleno kao direktni rezultat projektnih aktivnosti;
 • 2 socijalna preduzeća registrovana;
 • 1 poljoprivredna zadruga osnovana;
 • 9 novih općina/opština uvelo sistem podrške omladinskim startup biznisima.

YEP - 7. Forum o zaposljavanju mladih - Garancija za mlade

Nakon realizacije Programa, YEP je izradio Analizu “Kako do više radnih mjesta za mlade? Iskustva YEP programa lokalnih inicijativa” koja je poslužila kao osnova za diskusiju na 7. Forumu o zapošljavanju mladih. Prema najavi, tekst analize je modifikovan u skladu sa forumskom diskusijom i u svojoj finalnoj verziji uključuje sljedeće preporuke:


Razvojne prakse u BiH u domenu zapošljavanja mladih potrebno je uskladiti sa EU konceptom Garancije za mlade. Složenost primjene ovog koncepta u uslovima BiH, zahtijeva realizaciju pripremne faze koja podrazumijeva:

 • Nastavak razvijanja procedura za organizaciju, sprovođenje i evaluaciju savremenih metoda rada sa korisnicima usluga u JSZZ.
 • Identifikaciju, jačanje kapaciteta i povezivanje svih pružaoca usluga za mlade na lokalnom nivou, koji imaju kapacitet da doprinesu realizaciji programa Garancije, uključujući opštinske/općinske administracije, ministarstva, NVO, i druge.
 • Kreiranje partnerstva JSZZ sa nevladinim organizacijama u realizaciji konkretnih aktivnosti kroz aktivne mjere zapošljavanja. Partnerstvo treba osigurati kontinuiranu i koordiniranu podršku razvoju održivih programa zapošljavanja (socijalno preduzetništvo, zadrugarstvo) čime se ponuda pružatelja usluga za mlade istovremeno jača i integriše u aktivne mjere zapošljavanja JSZZ:
  • Model zadrugarstva (u poljoprivredi) posjeduje značajan kapacitet za adresiranje potreba mladih sa niskim nivoom obrazovanja u ruralnim područjima – ciljne populacije koja zbog geografske razuđenosti i komunikacijskih ograničenja ima najmanju mogućnost za korištenje drugih aktivnih mjera za zapošljavanje. Fokus u razvoju ovog modela treba biti na otklanjanju ključnih prepreka: (1) identifikaciji deficitarnih kultura i ovladavanju novim znanjima za uzgoj ovih kultura, (2) stručnom osnaživanju zadruga u plasiranju proizvoda na tržište, (3) kreiranjem poticajnijeg zakonodavnog okvira i (4) namicanju sredstava za inicijalne investicije.
  • Model socijalnog preduzetništva omogućava stavljanje u funkciju lokalnih potencijala za održiv razvoj zajednice. Fokus u razvoju ovog modela treba biti na: (1) unapređenju legislativnog okvira i animiranju i (2) stručnom jačanju aktera (primarno NVO) za praktičnu provedbu/osnivanje socijalnih preduzeća.
 • Održive programe zapošljavanja treba komplementirati:
  • Aktivacijskim strategijama i aktivnostima: grupno savjetovanje (klubovi za traženje posla/JSZZ), volonterski programi (NVO), informiranje mladih o prilikama za obrazovanje, obuku i zapošljavanje (info paketi), itd.
  • Programima za prekvalifikaciju i obuku usklađenim sa potrebama poslodavaca. Održivost ovih programa treba razvijati korištenjem resursa JSZZ, poslodavaca, obrazovnog sistema i lokalnih zajednica.
 • Opisane modele nije nužno realizovati odvojeno. Optimalni koncept njihove realizacije uključuje kombinovanje gornjih pristupa u jedinstvene lokalne intervencije.

Realizacija ovih preporuka zahtijeva stvaranje platforme za koordinaciju djelovanja, razmjenu iskustava i vršnjačko učenje o modalitetima samozapošljavanja i preduzetništva. Ova platforma treba biti iskorištena kao organizaciona osnova za unapređenje lokalnih, regionalnih i politika na nivou BiH, u cilju stvaranja podržavajućeg okruženja: pristup finansijskim resursima, jačanje poslovne infrastrukture (coworking prostorije, socijalni inkubatori, itd), mogućnosti osposobljavanja (osobito za područje poslovnih komptencija), nadogradnja pravnog okvira za uvođenje WISE socijalnih poduzeća, itd. Imajući u vidu evropski kontekst (Garancija za mlade), od ključnog je značaja povezivanje ove platforme sa korespondentnim evropskim mrežama.


Puna verzija teksta dokumenta je dostupna ovdje dok je skraćena verzija – Analitički pregled dostupna ovdje (verzija analitičkog pregleda na engleskom jeziku dostupna je ovdje).

YEP - 7. Forum o zaposljavanju mladih - Garancija za mlade

Još jednom zahvaljujemo svim partnerima koji su učestvovali u realizaciji lokalnih inicijativa: javnim službama za zapošljavanje (klubovima za traženje posla), poslodavcima, općinskim/opštinskim službama, ministarstvima, itd; ali prvenstveno našim NVO partnerima:

 1. Agronom, Cazin
 2. Budućnost, Modriča
 3. Fashion, Zenica
 4. Institut za razvoj mladih i i zajednice Perpetuum Mobile, Banja Luka
 5. Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža
 6. Interfob, Banja Luka
 7. IPAK – mladost gradi budućnost, Tuzla
 8. MDP Inicijative, Doboj
 9. Milenijum, Srbac,
 10. Most, Gradiška
 11. Start, Banja Luka
 12. Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Čajniče
 13. Vijeće mladih općine Orašje

YEP - 7. Forum o zaposljavanju mladih - Garancija za mlade

Druge objave u kategoriji