Search

Prezentacija programa YEP inkubatora poslovnih ideja u Birou Centar

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je u sklopu saradnje sa lokalnim zajednicama upostavio saradnju i sa Općinom Centar, a sa obzirom na činjenicu da je produžen poziv zainteresovanima da se prijave u program podrške putem YEP Inkubatora poslovnih ideja danas je u Birou Centar održana prezentacija programa YEP Inkubatora poslovnih ideja.

Prezentaciji su prisustvovale nezaposlene osobe iz savjetodavnog procesa koje se nalaze na evidencijama ovog biroa, a sve u cilju da se što je veći broj potencijalnih aplikanata podstakne da učestvuje kako bi se u konačnici uspjeli (samo)zaposliti. 

Kroz Inkubator, YEP i Općina Centar učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga, te mentorstvo u registriranju i razvoju biznisa. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa, te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to prepozna potreba. 

Značajnu ulogu u cijelom procesu imaće i Službe za zapošljavanje koje će učestvovati u procesu selekcije kao članovi komisije, a namjera je da se uvežu aktivne mjere koje provode službe, poput aktivnih mjera namjenjenih samozapošljavanju, sa podrškom koje će osigurati YEP i lokalne zajednice. 

Druge objave u kategoriji