Search

Refomski paket: Prilagođavanje usluga JUSZZKS tržištu rada u (F)BiH

U Sarajevu se danas održao okrugli sto o temi ”Razvoj tržišta rada u (F)BiH” u organizaciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (JUSZZS). Direktor Kamočaji je naglasio da je reforma JUSZZKS krenula malim koracima u saradnji sa Vladom Švajcarske i kompanijom GOPA, posebno naglašavajući razdvajanje evidencije od savjetovanja, individualni i grupni rad sa nezaposlenima, te saradnju sa poslodavcima, posebno je naglasio Klub za traženje posla. Video sa intervjuom direktora Kamočajija za TV N1 možete pogledati na linku, a dio vezan za reformski paket od 3:45.

Organizatori smatraju da je jedno od ključnih iskušenja BiH na putu ka EU tržište rada i njegova neusklađenost s potrebama lokalnog, ali i globalnog tržišta rada, o kojima se govorilo na ovom okruglom stolu.

„Živimo u Bosni i Hercegovini gdje ne postoji jedinstveno tržište rada. Moramo biti svjesni da živimo u tranzicijskom periodu gdje se postavlja pitanje možemo li pratiti ekonomski, socijalni razvoj i razvoj tehnologija. Ono što može biti izlazni put za Bosnu i Hercegovinu je razvoj novih ideja i sticanje novih vještina, da prije svega mi kao društvo budemo konkurentni kako za lokalno, tako i za globalno tržište“, rekao je za Igor Kamočaji, direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

„Ključ je posebno ulaganje u obrazovanje“, dodao je Kamočaji. „Ono što nama nedostaje je sistem i strategija u kojem ćemo se razvijati.“

„U evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo stoji da je preko 69.000 nezaposlenih, od toga 61% žena, preko 40% mladih. Nešto manje u odnosu na par proteklih mjeseci. Ne možemo reći da postoji samo jedna struka koja nedostaje“, rekao je Kamočaji.

„Moramo se osloboditi tih receptiva da kada imate zvanje da ono traje cijeli život. Sasvim je poznato u svijetu da, ko ima sreću, promijeni jedno ili više zanimanja.“

Da bi se riješio problem nezaposlenosti, Kamočaji je naglasio da država mora imati jasnu politiku, strategiju razvoja, uključiti sve aktere u kreiranju i upisnih politika, razvoja tržišta rada…

Na ovom okruglom stolu pokrenute su neke važne teme poput kako protiv nezaposlenosti, jačanje funkcije posredovanja u javnim službama, kvalitetna zakonska rješenja u funkciji razvoja tržišta, ulogu i značaj neformalnih obrazovnih sistema u razvoju privrede.

„Ove teme smo danas otvorili i nadamo se da ih nećemo zatvoriti, jer je nemoguće preko noći riješiti probleme koji su već dva desetljeća prisutni u našem tranzicijskom društvu“, rekao je Igor Kamočaji.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović istakla je  da je vizija i plan Ministarstva da, u saradnji sa Službom za zapošljavanje KS-a i sa poslodavcima, istraže tržište rada u dijelu potreba stručne kvalifikacije, dokvalifikacije starijeg kadra i uskladiti potrebe upisa u škole i proizvođenja kadra na tržištu.

„Cilj nam je zaposliti što više mladih ljudi i onemogućiti njihov odlazak kadra kojeg mi ovdje školujemo, a oni odu vani raditi. Moramo omogućiti mladim ljudima da rade u svojoj državi, da doprinose i da imamo koristi od njihovog znanja, a ne da nam idu po Evropi ili drugim kontitentima“, rekla je ministrica Dautbegović.

Na okruglom stolu učesnici su istakli da je vrijeme koje slijedi period brojnih iskušenja za obrazovni sistem koji mora pronaći rješenja koja će osigurati brže i fleksibilnije programe sticanja novih znanja, kvalifikacija, kompetencija i vještina za potrebe tržišta rada i omogućavanje integracije radno-aktivnog stanovništva u regionalne i globalne tokove.

Sa ciljem unapređenja profesionalnog i karijernog savjetovanja, a kako bi se na što je moguće efikasniji način pristupilo mladima potrebno je konstantno uvoditi nove alate u radu, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih sprovela je radionice sa svim pedagogicama srednjih škola u Kantonu Sarajevo (privatnih i javnih)sa fokusom na tri ključne oblasti, a to su: profesionalna orijentacija, informacije o tržištu rada i Priručnik   “Zumiraj zapošljavanje mladih” koji je  razvijen kao rezultat zaključaka 6. Foruma o zapošljavanju mladih i podrazumijeva kako usvajanje novih znanja i informacija, tako i motivaciju za dijalog o mnogobrojnim temama o kojima mladi u procesu nastave teško ili nerado progovaraju.

U saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih u posljednje dvije godine JUSZZKS je prošla kroz proces sveobuhvatne reforme, koja je obuhvatala prije svega prilagođavanje infrastrukture biroa Novo Sarajevo, Centar, Hadžići i Ilijaš. Na zahtjev menadžmenta Službe za zapošljavanje rađeno je na poslovima jačanja ljudskih resursa angažovani su eksperti Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Mike Chambers (bivši direktor Fondacije Princa Čarlsa) i Zdenka Kovač (bivša direktorica Zavoda za zapošljavanje Slovenije), Meri Lorenčič iz Zavoda za zapošljavanje Slovenije, te niz stručnjaka. U proteklom periodu je izmjenjena sistematizacija službe, te je uveden sistem upravljanja učincima, a sam projekat predstavlja model kako bi međunarodna podrška i domaće institucije trebali sarađivati. U međuvremenu je rađeno na razvoju kapaciteta zaposlenih, unaprjeđen je IT sistem JUSZZKS, unaprjeđene su procedure izdavanja uvjerenja, omogućeno je korištenje pečata za evidentičare u šalter sali, te je napravljena savremena web stranica ove službe kako bi se započela i elektronska interakcija između poslodavaca radi objave oglasa.

Druge objave u kategoriji