Search

Radionica “Efikasno upravljanje javnim nabavkama u službama za zapošljavanje”

Krajem tekuće sedmice, 22. i 23.03., održati će se radionica za uposlenike/ce službi za zapošljavanje na temu “Efikasno upravljanje javnim nabavkama u službama za zapošljavanje”. Radionica je namijenjena uposlenicima koji direktno rade u odjelima javnih nabavki službi za zapošljavanje BiH. 

Tokom ove radionice obradit će se teme kao što su Planiranje javnih nabavki, proces nabavki, e-aukcija i provođenje e-aukcije iz uloge Ugovornog organa, i slično. 

Radionica je koncipirana na način da učesnici dobiju što veći broj odgovora i informacija vezano za pitanja koja su im od najvećeg interesa i/ili upute kako da adresiraju pojedinačne izazove s kojima se susreću u toku provođenja procedura javnih nabavki.

Radionicu će voditi gospodin Bojan Ždrale, ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. 

 

Druge objave u kategoriji