Search

Radionica: Evaluacija individualnih planova zapošljavanja

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) danas je uz podršku Vlade Švicarske organizovao radionicu kojoj prisustvuju članovi komisija javnih službi za zapošljavanje koji će ubuduće biti zaduženi za praćenje kvalitete procesa individualnog savjetovanja kao i procjene izrađenih Individualnih planova zapošljavanja. 

Radionica je organizovana u sklopu posjete predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje Estonije Marine Radik, Karolin Koreveski, Jaanike Kraus i Teele Okas koje u sjedištu estonske službe obavljaju upravo stručne poslove koji se odnose na evaluaciju i praćenje Individualnih planova za zapošljavanje koji je i jedan od najvažnijih alata za rad sa nezaposlenim licima. Kolegijalna razmjena u odnosu na ovaj aspekt rada JSZ je od naročite važnosti sa obzirom da je fokus na individualnom savjetovanju jedan od najznačajnih elemenata reforme koju YEP provodi u bh službama, stoga je procijenjeno da je pravi trenutak sa se u saradnji sa estonskom službom sagledaju i prednosti, ali i nedostaci trenutnog načina rada. Ispred Projekta YEP radionicu vodi Mia Hadžiahmetović, viša stručna saradnica za razvoj ljudskih kapaciteta, a kako bi se informacije i iskustva koja dijele zaposlenici javnih službi, inkorporirali u edukativne materijale i programe obuke koji će uslijediti, prioritetno za savjetodavce koji predstavalju “kičmu” službe za zapošljavanje. 

Radionica evaluacija IPZ

 

Druge objave u kategoriji