Search

Радионица "Увођење система за електронско управљање документима у ЗЗЗРС"

Данас (04.03.2015.g.) се на Палама у Заводу за запошљавање РС одржава иницијелна радионица којом се уводи систем за електронско управљање документима у ЗЗЗРС а у складу са утврђеном динамиком активности и потписаним Меморандумом. Радионица је намијењена извршним директорима ЗЗЗРС, а воде је Ранко Маркуш, руководилац YЕP-а и Јосип Мандић инжињер eVision фирме из Загреба која већ дуго година успјешно уводи електронско управљање документима у институцијама у БиХ и земљама ЕУ.

С циљем убрзавања процеса и повећања квалитете сви учесници канцеларијског пословања ће да правовремено добијају све потребне информације, документе те алате потребне за ефикасно рјешавање пословних проблема. Максимално скраћује вријеме потребно за обраду и дистрибуцију – осигурава да ни један документ који је запримљен у организацију или је настао у организацији буде изгубљен, необрађен или неискористив у било којем пословном процесу. Аутоматски се воде све законом прописане књиге о канцеларијском пословању, а у било којем тренутку могуће је извршити анализу те испис извјештаја о генералном пословању организације. На овај начин се послови додјељују веома једноставно, води се рачуна да је оптерећење службеника подједнако, а прати се и њихова ефикасност, у смислу оптерећења и брзине рјешавање случајева.

У наредном периоду ће се развијати систем управљања документима у складу са институционалном структуром ЗЗЗРС, а који представља саставни дио система управљања учиницима. 

Druge objave u kategoriji