Search

Reformski paket: Biro Živinice na usluzi građanima u novim prostorijama – slijede nove procedure

Biro Živinice uskoro će, već kroz nekoliko narednih dana,  građanima pružati usluge u novim prostorijama prilagođenim evropskim praksama i standardima, te će se usluge pružati po novom modelu rada – razdvojene evidentičarske i savjetodavne usluge. Cilj je u konačnici pružiti što kvalitetniju uslugu nezaposlenim osobama i pomoći u njihovoj bržoj (re)integraciji na tržište rada. 

U Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kojoj pripada i Biro Živinice, do sada je izvršena infarstrukturna prilagodba na pet lokacija odnosno u pet biroa, dok se tokom ove godine radovi realiziraju na 3 nove lokacije među kojima je i Biro Živinice. 

Paralelno sa aktivnostima koje se tiču infrastrukture i tehničke opremljenosti, kontinuirano se realiziraju obuke sa ciljem jačanja internih ljudskih kapaciteta službi kako bi vještine i kompetencije uposlenika bili dostatne za pružanje adekvatne usluge nezaposlenim osobama. 

Sveobuhvatan pristup koji je predviđen Reformskim paketom u konačnici ima za cilj polučiti rezultate jačanja posredničke uloge službi za zapošljavanje na tržištu rada ali i njihovog direktnog uticaja kroz pružanje adekvatnije usluge nezaposlenim osobama. 

 

 

Druge objave u kategoriji