Search

Reformski paket: Coaching posjeta Službi za zapošljavanje HNŽ/K u cilju podizanja kvalitete savjetovanja

Danas se u Podružnici Odjeljenje 1 u Javnoj službi za zapošljavanje Hercegovačko-nertvanske županije realizuje coaching podrška sa ciljem unapređenja rada savjetodavaca i pružanju podrške pri implementaciji novih procedura rada sa fokusom na individualno savjetovanje i izradu Individualnog plana zapošljavanja. Coaching tehnika je interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultat.

Coaching podršku, u saradnji sa timom Projekta zapošljavanja mladih (YEP) realizuje gđa Meri Lorenčič. Sutra i prekosutra biće održana radionica u kojoj će učestvovati članovi internih komisija za praćenje i evaluaciju IPZ-a u javnim službama za zapošljavanje koji će prema metodologiji koju je razvio Projekat zapošljavanja mladih u saradnji sa Nacionalnom službom Estonije ubuduće redovno evaluirati Individualne planove zapošljavanja.

Sve ove aktivnosti provode se kako bi se uticalo na kvalitet savjetovanja i na taj način unaprijedile usluge koje službe pružaju nezaposlenim osobama.

 

 

Druge objave u kategoriji