Search

Reformski paket: Kako uspješno djeluje Klub za traženje posla Banovići

Reforma Službe za zapošljavanje TK je uključila nekoliko aktivnosti i metoda usmjerenih na unapređenje kvalitete usluge prema klijentima, te je između ostalih Klub za traženje posla kao mjera za dugoročno nezaposlene proširena u nekoliko biroa u TK (Tuzla, Banovići, Lukavac, Kalesija, Gradačac, Živinice) uz nastojanje da mjera obuhvati što je moguće veći broj klijenata.

U Birou Banovići, Klub je naišao na interes nezaposlenih mladih te se grupe zasada formiraju isključivo na volonterskoj osnovi, kao i putem razmjene informacija između nezaposlenih. Zaposlenici Biroa smatraju da su efekti Kluba već vidljivi te su i sami zadovoljni da mogu pružiti smislenije usluge prema klijentima, te da u konačnici pružaju podršku u traženju posla. 

U toku je priprema uspješne priče koja će biti objavljena na web stranici Službe za zapošljavanje TK kao i yep.ba. 

Klub za traženje posla Banovići

Druge objave u kategoriji