Search

Reformski paket: Unapređenje saradnje sa poslodavcima na lokalnom nivou

Kao nastavak aktivnosti započetih u saradnji sa službama/zavodima za zapošljavanje FBiH, danas se održava druga radionica za šefove biroa i rukovodioce filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i to Filijala Istočno Sarajevo, Zvornik i Bijeljina.

Cilj radionice je obraditi osnovne postulate strategije i izrade plana saradnje sa poslodavcima, kao i moguće modalitete te njihovu praktičnu implementaciju na lokalnom nivou što je u skladu sa Programom rada Zavoda za 2018, te se postavlja kao  i specifični ishod radionice.

Novi model rada sa korisnicima usluga javnih službi/zavoda za zapošljavanje u BiH (u nastavku JSZZ/ZZZ) temelji se na jačanju savjetodavnog rada sa nezaposlenim osobama – aktivnim tražiteljima zaposlenja ali i na unapređenju  saradnje sa poslodavcima. Kako je naglašeno u uputstvima za rad biroa, urađenim uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP), savjetodavni rad sa nezaposlenim osobama se provodi u cilju njihove aktivacije, odnosno zapošljavanja. Da bi se to ostvarilo, neophodno je ojačati posredovanje u zapošljavanju što je glavna funkcija svih javnih službi/zavoda za zapošljavanje.

Jačanje funkcije posredovanja podrazumijeva da služba/zavod na raspolaganju ima dovoljno mogućnosti posredovanja nezaposlenih osoba u zapošljavanje, tj. više informacija o slobodnim radnim mjestima, a takođe i kvalitetno posredovanje što podrazumijeva posredovanje adekvatnih klijenata – klijenata koji odgovaraju zahtjevima poslodavca i posreduju se u najkraćem mogućem vremenskom periodu. 

Prethodno je održan sastanak sa menadžmentom službi/zavoda za zapošljavanje u BiH u sklopu kojeg su razmatrana stanovišta svih lokacija u BiH kada je u pitanju saradnja sa poslodavcima, imajući u vidu da Projekat ima ostvarenu ili planiranu saradnju sa svim javnim službama za zapošljavanje.

Današnju radionicu moderiraju vanjski eksperti Meri Lorenčič i Benjamin Kadić, dok je u svojstvu stručne i tehničke podrške ispred Projekta zapošljavanja mladih (YEP) prisutna Ivana Martinović. 

Druge objave u kategoriji