Search

Reformski paket: Podrška Birou Lukavac u primjeni novih metoda rada

Jučer je realizovana coaching podrška Birou Tuzla i Birou Lukavac u cilju jačanja savjetodavne funkcije i efikasnije primjene savjetodavnog rada sa klijentima. 

Prethodno je realizovana obuka na temu profilisanja nezaposlenih i individualnih planova zapošljavanja za savjetodavce JU Služba za zapošljavanje TK, a coaching poslužio da se detaljnije YEP tim upozna sa načinom rada i efektima savjetovanja. 

Ovim je zaokružen prvi ciklus obuka za savjetodavce u okviru naprednih obuka, te će isti biti nastavljeni na jesen ove godine, a kako bi se u skladu sa kompetencijskim okvirom i planovima obuka službi za zapošljavanje podigao kvalitet usluga za klijente.

Šalter – Biro Lukavac

 

 

Druge objave u kategoriji