Search

Reformski paket: Posjeta birou Kakanj u Službi za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona

Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u narednom periodu će biti jedna od pet kantonalnih službi za zapošljavanje (koje do sada nisu bile uključene u reformu) koja će se uključiti u implementaciju Reformskog paketa sa ciljem primjene novog modela rada sa korisnicima usluga. Važno je napomenuti da je pri kraju izrada situacione analize kojom će biti detektovani svi problemi koji moraju biti riješeni, ali i prednosti koje mogu biti iskorišćene u cilju efikasnijih procesa rada.

Danas je održan konsultativni sastanak u Birou Kakanj s ciljem sagledavanja cjelokupnih procesa rada i usluga koje se pružaju, te razgovora o operativnim i suštinskim problemima u organizaciji grupnog savjetovanja po preporučenoj metodologiji Klub za traženje posla.

Sastanku sa radnicima Biroa su prisustvovali direktor Službe g.Anto Pešić, Sehadet Hadžić, rukovodilac Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju te predstavnici Projekta YEP. Klub za traženje posla kao jedna od metoda grupnog savjetovanja, aktivna mjera se već duže vrijeme nije provodila, dijelom zbog nedostatka ljudskih resursa, ali najvećim dijelom zbog nezainteresovanosti primarne ciljne grupe i pogrešne percepcije i očekivanja (mladih, dugoročno nezaposlenih, pa čak i radnika biroa) za ovaj vid savjetodavnog rada, tako da je današnja posjeta poslužila u razmatranju novih modaliteta koji bi unutar cjelokupnog sistema usluga koje je Biro počeo pružati (intenzivni informativni seminari, šalter sala itd.) mogli dati bolje rezultate u smislu zapošljavanja nezaposlenih.

Zaključeno je da će se sa implementacijom novog modela rada sa klijentima započeti po formalizaciji podrške Vlade Švicarske (putem Projekta YEP) i Službe za zapošljavanje ZDK , dok će se u Birou Kakanj prilagoditi program i metode Kluba za traženje posla kroz grupno savjetovanje kako bi se eventualne nove metode prenijele i na druge lokacije unutar mreže Klubova. Neusklađenost tržišta rada, nelojalna konkurencija, nekorektne procedure zapošljavanja kod lokalnih poslodavaca, naročito privrednih giganata kakvi djeluju u Kaknju se ne mogu pripisati Službi za zapošljavanje čija je uloga posredovanje između ponude i potražnje, a u smislu organizacije individualnih i grupnih savjetovanja primarna uloga Službe je aktivacija nezaposlenih te adekvatno usmjeravanje prema prilikama na tržištu rada, koje više ne podrazumijevaju radna mjesta za cijeli život, već i jednokratne radne angažmane, ugovore o radu na kraće periode ali izgradnju karijere i kontinuiranu nadogradnju vještina i znanja. 

 

Druge objave u kategoriji