Search

Reformski paket: Provedba evaluacije Mobilnog biroa JUSZZBPK Goražde

U cilju procjene efikasnosti i efektivnosti Mobilnog biroa JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Projekat YEP provodi nezavisnu evaluaciju ove mjere te su danas u toku terenske posjete jednoj od lokacija Mobilnog biroa, i intervjui sa krajnjim korisnicima – nezaposlenim osobama, predsjednicima mjesnih zajednica i široj poslovnoj zajednici. 

Cilj evaluacije je procijeniti nivo relevantnosti i održivosti usluge, te njen doprinos u povećanju sveukupne efikasnosti Službe i boljeg imidža među svim akterima na tržištu rada na lokalnom nivou. Specifični ciljevi evaluacije obuhvataju procjenu opravdanosti nastavka realizacije usluga mobilnog biroa, te proširenja i unapređenja usluga, kao i naučenih lekcija na osnovu dosadašnje realizacije aktivnosti, te prijedloga za JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona. Imajući i vidu da ovu aktivnost samostalno realizuje Služba već više od godinu dana, potrebno je napraviti presjek dosadašnjih rezultata i prijedloge za unapređenje, kao i prenos praksi u druge službe za zapošljavanje. 

Foto: Intervjui sa direktoricom osnovne škole u Vitkovićima i nekad nezaposlenom osobom i korisnicom MB usluga, a sada zaposlenicom firme Prevent 

Druge objave u kategoriji