Search

Reformski paket: Uvodna obuka za evidentičare u Tuzli

Danas je u Tuzli počela dvodnevna obuka namijenjena osoblju javnih službi za zapošljavanje koji rade administrativno-evidentičarske poslove, pod nazivom “Standardizacija procesa i unapređenje komunikacijskih vještina osoblja za rad sa klijentima na šalteru”. Nakon što su nedavno usvojeni Planovi obuka od strane javnih službi, a uz podršku YEP-a, u narednom periodu će se realizirati četiri kruga dvodnevnih obuka kojima će biti obuhvaćeno blizu 200 zaposlenika svih javnih službi za zapošljavanje u BiH (kantonalne službe, Zavod za zapošljavanje RS i Zavod za zapošljavanje BD BiH). 

Nakon obuke, standardna praksa je da polaznici polažu pismeni test kako bi se provjerila efikasnost same obuke i nivo stečenog znanja. Obuka se sastoji od dva ključna elementa, a to su standardizacija poslovnih procesa u šalter sali i komunikacijske vještine.

Treneri su prof.dr. Nedim Čaušević, profesor na panevropskom Univerzitetu Apeiron koji je doktorirao je na području sistema upravljanja i gđa Ljiljana Zurovac diplomirana teatrologinja/dramaturginja i komparativistkinja,  i izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH. Uvod u ciljeve i program obuke je ispred Projekta YEP napravila gđa Mia Hadžiahmetović, viša stručna saradnica za razvoj ljudskih kapaciteta, koja će vršiti i monitoring obuke. 

Testiranje učesnika
Testiranje učesnika

 

 

Druge objave u kategoriji