Search

Završen prvi ciklus edukacija za evidentičare

U Tuzli je danas završena dvodnevna obuka za ukupno 27 evidentičara, odnosno za osoblje javnih službi za zapošljavanje koji rade administrativno-evidentičarske poslove, pod nazivom “Standardizacija procesa i unapređenje komunikacijskih vještina osoblja za rad sa klijentima na šalteru”. Učesnike su obučili prof.dr. Nedim Čaušević i gđa Ljiljana Zurovac diplomirana teatrologinja/dramaturginja i komparativistkinja, i izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, pri čemu su tako obuhvaćene dvije ključne teme za rad na ovim poslovima a to je standardizacija poslovnih procesa i komunikacijske vještine.

U narednom periodu predstoji realizacija još tri kruga edukacija za osoblje koje radi sa klijentima na šalteru ili koje radi administrativno-evidentičarske poslove, a koje će se održati u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. 

Na kraju obuke  učesnici su polagali pismeni test znanja kako bi se procijenio kvalitet same obuke. 

Certificiranje učesnika obuke_Tuzla

 

Certificiranje učesnika obuke_Tuzla

Druge objave u kategoriji