Search

Reformski paket: Radni sastanak sa menadžmentom JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Danas je u prostorijama Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održan sastanak sa menadžmentom Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona – direktorom ove Službe g. Senadom Muhamedbegovićem i Miralemom Softićem pomoćnikom direktora. Cilj sastanka je bio razmatranje trenutnih aktivnosti na implementaciji novog modela rada, ali i dosadašnja zajednička ulaganja naročito u odnosu na prethodnu godinu tokom koje su stvoreni preduslovi za primjenu novih metoda u biroima Živinice, Gračanica, Srebrenik i Lukavac. Služba namjerava u 2019.godini infrastrukturno unaprijediti i biroe Sapna i Teočak te su pripremne radnje već započete, a kako bi se na taj način zaokružila infrastrukturna investicija.

U proteklom periodu Projekat je pružio podršku Službi u izradi nacrta Strateškog plana za period 2019.-2020.godina, a koji proizilazi iz Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u FBiH ali se oslanja i na Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina u kojoj JU SZZ TK ima značajnu ulogu u implementaciji dosadašnjih ali i planiranih strateških intervencija.

Tokom 2019.godine u skladu sa Programom rada Službe za zapošljavanje TK i Akcionog plana za implementaciju Reformskog paketa, nastavit će se sa ključnim aktivnostima izgradnje ljudskih kapaciteta, jačanja internog sistema obuke i osposobljavanja zaposlenika, jačanju intenziteta individualnog savjetovanja i većeg obuhvata klijenata kojima je potrebna podrška u traženju posla, te unaprjeđenja imidža Službe u javnosti kroz izradu komunikacijske strategije Službe.

Druge objave u kategoriji