Search

Reformski paket: Mentorski preduzetnički program za korisnike sredstava Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Danas je održan sastanak između predstavnika Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) na temu realizacije mentorske podrške za preduzetnike koji su bili korisnici programa samozapošljavanja u Kantonu Sarajevo. Sastanku su prisustvovali ispred Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo v.d.direktor Muhamed Bekto te saradnici Anera Kestendžić i Mahir Lokvančić, dok su ispred Projekta YEP sastanku prisustvovali rukovodilac projekta, dr Ranko Markuš, te saradnici Dženan Trbić i Alma Suljović.

U okviru ovog projekta, YEP će zajedno sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo razvijati sistem mentorske podrške za grupu od 32 korisnika aktivne mjere samozapošljavanja, a kako bi im se omogućilo da riješe probleme sa kojima se susreću u svom poslovanju. Fokus će biti na stvarnim i najurgentnijim potrebama preduzetnika i na pružanju visoko kvalitetne stručne i mentorske podrške razvoju i rastu podržanih privrednih subjekata. Aktivnosti mentorskog programa počinju ove sedmice. 

U narednim koracima, radiće se na većem stepenu koordinacije aktera uključenih u pružanje podrške preduzetništvu u Kantonu Sarajevo, uključujući i lokalne zajednice (općine), obrazovne ustanove, privredne komore i druge. Samo uz punu saradnju svih aktera, moguće je unaprijediti proces i preduzetnicima osigurati specifičnu stručnu podršku neophodnu za rješavanje složenih poslovnih problema.

Druge objave u kategoriji