Search

Reformski paket: Studijska posjeta institucijama tržišta rada u Švicarskoj

Ove sedmice delegacija Bosne i Hercegovine, predstavnici svih kantonalnih službi za zapošljavanje, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta i Agencije za rad i zapošljavanje BiH (ukupno 25 učesnika) boravi u Švicarskoj u okviru studijske posjete koju je organizovao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). 

Tokom prvog dana posjete 18.03.2019. u Cirihu učesnici su imali priliku upoznati se sa sistemom i organizacijom javnih službi za zapošljavanje, sistemom osiguranja za slučaj nezaposlenosti, upoznati se sa regionalnim razlikama unutar Švicarske u Državnom sekretarijatu za ekonomske poslove – SECO Švicarska. 

Također, posjetili su i Agenciju za privredu i rad kantona Cirih, i tu se upoznali sa aktivnim mjerama zapošljavanja koje se provode, mjerama za mlade te saradnjom sa SECO-om. 

Druge objave u kategoriji