Search

Studijska posjeta: SEB Cirih – Socijalne ustanove i preduzeća

Drugi dan studijske posjete institucijama tržišta rada u Švicarskoj je započeo posjetom SEB Cirih – Socijalne ustanove i preduzeća koje nudi radnu integraciju, podršku u zapošljavanju i usluge za zbrinjavanje ugroženih kategorija. 

Četiri divizije unutar SEB-a su:

  • radna integracija (usluge za profesionalnu i društvenu integraciju);
  • dnevna briga za djecu  – vrtići;
  • Boravište  za najugroženije kategorije;
  • prevencija i zaštita za ovisnike – podrška u resocijalizaciji. 

Posjetom u SEB Cirih-u predstavnici rukovodstva javnih službi za zapošljavanje iz BIH će steći znanja i informacije o aktivnim mjerama zapošljavanja u Cirihu, metodama koje koriste u realizaciji motivacionih seminara za nezaposlene, obrazovnoj podršci, a sve sa ciljem da dobre prakse prenesu u svoje matične službe. 

Druge objave u kategoriji