Search

Sa YEP-om brže do informacije o tržištu rada

U Milićima je danas ozvaničen početak realizacije projekta čiji je cilj pružanje informacija mladima u ovoj opštini o tržištu rada u regiji, te mogućnostima i uslovima zapošljavanja.

Sporazum o saradnji potpisali su danas u Milićima predstavnik šekovićkog Udruženja “Teledom” Vladan Vasilić i koordinator za rad sa mladima u opštini Milići Marko Savić.

Savić je rekao novinarima da je prednost ovog projekta, ne samo ponuda informacija putem portalawww.posao.birac.info koji već funkcioniše, već i plasiranje informacija u seoskim područjima sredstvima koja su na raspolaganju lokalnoj upravi, kao što su oglasni panoi i kancelarija opštinskog službenika za mlade.

“Očekujem da će time i mladima iz ruralnih područja, koji nemaju uslove za korištenje interneta, sve ove informacije sa tržišta rada biti dostupnije. Takođe, tu su i neke druge mogućnosti kao što je reklamiranje firmi i poslodavaca putem ovog portala, tako da mislim da je ovo veoma zanimljiva aktivnost koja treba da rezultira boljom informisanošću mladih ljudi koji traže posao”, rekao je Savić.

Predstavnik šekovićkog “Teledoma” Vladan Vasilić rekao je da je iz regije Birač za samo dva mjeseca rada portala plasirano više od 150 oglasa o mogućnostima zapošljavanja kod poslodavaca u regiji.

“Mladi do sada nisu bili na taj način informisani, niti su imali predstavu da uopšte postoji mogućnost da se zaposle u svom mjestu, naročiti ako su otišli u drugi grad da se školuju”, rekao je Vasilić.

Aktivnosti su u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji finansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Austrijska agencija za tehničku saradnju (ADC), a čija prva faza traje do oktobra 2011.godine.

Nosilac aktivnosti je konsultantska firma iz Njemačke “Gopa”, a jedan od saradnika na projektu je i “Teledom” iz Šekovića. Tromjesečni budžet aktivnosti Teledom-a je 6.000 KM.

Druge objave u kategoriji