Search

Sarajevo: Radionica “Analiza potreba institucija na tržištu rada”

Danas je u Sarajevu održana radionica u organizaciji projekta Evropske komisije koji ima cilj definisanje potreba koje inistucije koje djeluju na tržištu rada imaju, a koje su preduslov za sveobuhvatnu reformu ovog sektora.

Prethodnih mjeseci tim Projekta u sastavu g.Heinrich Duffnera i gđe Suzana Beaumard održali su niz konsultativnih sastanaka i posjeta službama, resornim ministarstvima u cilju izrade Analize stanja koja će se odnositi na trenutne infrastrkuturne uslove, status vlasništva, informatičku i tehnološku infrastrukturu, planove nadležnih tijela za poboljšanje stanja i investicijskih planova. 

Također biće uzeta u obzir i procjena trenutačne prakse rada s nezaposlenima i poslodavcima u pogledu dostupnosti prostorija javnih službi za zapošljavanje, za samostalan rad s nezaposlenima, prostorija za grupne savjetovanje, obuku i informisanje, ali procjena trenutnih standarda  za pružanje usluga nezaposlenima i poslodavcima, dostupnost brošura i sl. Procjena stanja postojećih IT mreža javnih službi za zapošljavanje,  sadašnje prakse planiranja i budućih planova kao i strateških dokumenata biće dijelom analize. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske već duže vrijeme provodi reformu Javnih službi za zapošljavanje koja podrazumijeva tehničku i stručnu podršku te je važan element ove reforme i unapređenje infrastrukture (uspostava šalter sala, osiguranje adekvatnih prostorija za savjetodavni i grupni rad) ali i IT podrška, podrška izradi brošura, obuke za zaposlenike JSZ te je u svrhu uniformnosti vizualnih i procesnih riješenja u sklopu Projekta izrađena Knjiga vizualnih standarda sa ciljem da se osigura ne samo jedinstven vizualni identitet službi nego prije svega jednake usluge za nezaposlene i poslodvace koje su utemeljene na Uputstvima za rad opštinskih biroa koje je YEP razvio za potrebe službi koje su dio reforma.

Današnjoj radionici prisustvovao je i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr. Ranko Markuš kako bi prenio učesnicima iskustva u radu sa Javnim službama za zapošljavanje. 

 

Druge objave u kategoriji