Search

Sastanak implementatora projekata podržanih od Vlade Švicarske

Danas se u Sarajevu u organizaciji Ambasade Švicarske u BiH održava redovni operativni  sastanak predstavnika projekata koji se implementiraju uz podršku Vlade Švicarske.

Na sastanku su prisutni predstavnici različitih portfolia projekata Švicarske Ambasade u BiH, te su osim predstavljanja operativnih promjena tretirani i konkretni ciljevi strategije  saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017. – 2020., te su obrađene teme kao što su predstojeći lokalni izbori 2018. i antikorupcija, te načini monitoringa realizacije Programa, upravljanje rizikom i strateško upravljanje.

Strategija saradnje Švicarske obrađuje načine unaprjeđenja različitih segmenata u Bosni i Hercegovini kao što su demokratska uprava, opštinske usluge, pravosuđe, zdravstvo, ekonomski razvoj, zapošljavanje mladih, migracije i rodna ravnopravnost, kultura i razvoj a kroz implementaciju različitih projekata

Redovni sastanci poput današnjeg predstavljaju transparentan način da se putem partnerskog dogovora unaprijede rezultati za svaki projekat ponaosob, ali i u odnosu na planove koje Vlada Švicarske ima u sklopu saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. 

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji