Search

Sastanak partnera Ambasade Švicarske u BiH

Danas je održan godišnji sastanak Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini u kojem učestvuju svi partneri, projektni saradnici i predstavnici organizacija s kojima sarađuje Ambasada Švicarske.

Uvodna izlaganja su imale Suvada Bakaran, šef finansija, ljudskih resursa i administracije, i Maja Zarić,  Šef za oblast upravljanja pri Ambasadi Švicarske.

Prisutne je pozdravio i NJ. E. Ambasador Švicarske Daniel Hunn, a o novostima iz Švicarske agencije za saradnju (SDC) je govorio Siroco Messerli, direktor za razvojnu saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

Glavna tema sastanka je bio nacionalni izvještaj o humanom razvoju i usmjeravanju socijalne uključenosti, a izlaganje je imao Laurent Ruedin, načelnik Portfolia za zdravstvo i regionalni savjetnik za socijalnu inkluziju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini. G. Ruedin je govorio i o radu NHDR i SDC na temu socijalne inkluzije.

Skupu se obratila i Nera Monir-Divan ispred UNDP-a, koja je iznijela pregled glavnih nalaza i preporuka NHDR koji su relevatni za porfolio SDC-a.

Kao i do sada učešće je uzela i Investicijska fondacija Impakt.

Druge objave u kategoriji