Search

Sastanak Savjetodavnog odbora Projekta Prilika Plus

Danas je u Sarajevu održan sastanak Savjetodavnog odbora švicarskog projekta Prilika Plus koj radi na uvođenju sistemskih rješenja i inicira promjene u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a sve u cilju razvoja kompetencija potrebnih za održivi rast privrede.

Tema današnjeg sastanka je usvajanje trećeg godišnjeg izvještaja Projekta, ali i diskusija o izazovima u sektoru stručnog usavršavanja i osposobljavanja. Inače, Projekat Prilika Plus je jedan od tri projekta, pored Projekta zapošljavanja mladih i Projekta Market Makers, koji djeluju unutar Portoflija zapošljavanja mladih, a koji se provode uz podršku Vlade Švicarske sa ciljem da se naprave sistemske promjene u odnosu na elemente koji utiču na unapređenje položaja mladih, njihovog zapošljavanja i stručnog osposobljavanja.

 

Druge objave u kategoriji