Search

Sedmi Vijesti: "Garancija za mlade"

Jučer se na Jahorini održao 7. Vijesti: “Garancija za mlade” koji je okupio preko 150 osoba iz cijele Bosne i Hercegovine, a na kojem su predstavljeni rezultati Programa lokalnih incijativa, koje je implementirao Projekat zapošljavanja mladih, uz podršku Ambasade Švajcarske.

Forum je bio prilika da svi akteri na tržištu rada – poslodavci, javne službe za zapošljavanje, nezaposlene osobe, predstavnici nevladinog sektora i lokalnih uprava – zajedno definišu preporuke za razvoj praksi u Bosni i Hercegovini u domenu zapošljavanja mladih.

Programom lokalnih incijativa su se tražili alternativni načini za zapošljavanje mladih i njihovo uključivanje u život lokalnih zajednica. U okviru programa je podržano ukupno 13 projekata u različitim sredinama širom BiH koji su usmjereni na samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo, prekvalifikaciju i povezivanje sa poslodavcima, i volonterizam. U projekte je uključeno preko 500 mladih ljudi, od kojih je više od 120 i zaposleno kao direktni rezultat aktivnosti projekta. Osim toga, formirana su dva socijalna preduzeća i jedna zadruga čime se obezbjeđuje održivost rezultata programa, a pozitivna praksa uspostave omladinskih start-up preduzeća je proširena na 10 novih opština sa perspektivom za dalje širenje. Većina organizacija je uspjela obezbjediti dodatnu financijsku podršku u svojim lokalnim zajednicama što je rezultiralo uvećanjem raspoloživog budžeta za cijelih 30%.

Ključna ideja je razviti programe koji će mladima po prijavu na evidenciju službe za zapošljavanje u najkraćem mogućem roku ponuditi programe obuke, volontiranja, prakse ili zaposlenje po uzoru na EU program Garancija za mlade kojeg u zemljama EU implementiraju javne službe za zapošljavanje. Vijesti je u svom stilu vodio gdin. Aleksandar Hršum.

I ovaj put je tok Foruma obilježila diskusija između aktera i nastojanja da zajedno dođemo do određenih preporuka za budućnost, kako bi mladima na što bolji način osigurali i predstavili mogućnosti koje im se pružaju, ali nekad nisu dovoljno iskomunicirane i ne dođu do onih kojima su najviše potrebne – mladim nezaposlenim osobama.

Iskustva i preporuke Programa lokalnih inicijativa kao i zaključci 7. Foruma o zapošljavanju mladih će biti uskoro objavljeni u publikaciji “Kako do više radnih mjesta za mlade? Iskustva YEP Programa lokalnih inicijativa”.

Galeriju slika  sa 7. Foruma o zapošljavanju mladih možete pogledati klikom na donju sliku.

7. Forum o zaposljavanju mladih 01

 

 

 

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji