Search

Švicarska slavi svoj 128. Nacionalni dan

Švicarska slavi nacionalni praznik 1. augusta od 1891. godine. Švicarska povelja o osnivanju (Bundesbrief) iz 1291. godine otvara se riječima: „U godini gospodara 1291, na početku mjeseca augusta“. Dokument je objedinio tri kantona na području moderne Švicarske i smatra se jednim od najvažnijih osnivačkih dokumenata u zemlji. Stanovnici Uri, Schwyz i Unterwalden potpisali su ugovor o uzajamnoj pomoći i zaštite, pod nazivom “Federalna povelja”, koja se od tada smatra Utemeljenjem Švicarske Konfederacije.

Neupitno je da postoje bliske veze između Bosne i Hercegovine i Švicerske. U Švicarskoj živi oko 60.000 ljudi bosanskog porijekla. Većina ih je došla u Švicarsku tokom vala ekonomske migracije 1980-ih ili kao političke izbjeglice tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992-95). Prema Državnom sekretarijatu za ekonomske poslove (Seco), migranti šalju oko 75 milijuna CHF godišnje u svoju zemlju porijekla.

Švicarska od 1996. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini, putem međunarodnih programa i bilateralnih projekata saradnje. Radi uspostavljanja dugoročne stabilnosti u Bosni i Hercegovini, Švicarska pruža podršku svim nivoima vlasti u zemlji – na državnom, entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou, u njihovim naporima na provođenju reformi.  Švicarska već skoro 25 godina pruža pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu većem od 1 milijarde KM.

Švicarski program saradnje u Bosni i Hercegovini obuhvata projekte podržane od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA), i Državnog sekretarijata za ekonomska pitanja (SECO), koji je dio saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE). Švicarski program za razvoj u Bosni i Hercegovini svoju pomoć usmjerava na različite sektora kao što su vladavina prava i demokracija; ekonomija i zapošljavanje (u okviru kojeg se nalazi Projekat zapošljavanja mladih – YEP); zdravstvo; osnovne javne usluge dok se posebna pažnja posvećuje pitanju ravnopravnosti polova i dobroj upravi, kao i pitanjima od opšteg značaja.

Druge objave u kategoriji