Search

Promovisana Platforma za ekonomska i društvena pitanja Zapadnog Balkana

Međunarodna organizacija rada (ILO) i Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) će zajednički napraviti platformu za zapošljavanje i socijalna pitanja Zapadnog Balkana u okviru novog projekta koji finansira Evropska komisija, a koji je promovisan danas u Sarajevu.

Projekat vrijedan tri miliona eura pod nazivom “Platforma za ekonomska i društvena pitanja” (ESAP) zajednički će realizirati Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji, prenosi Fena.

Kroz projekat će se ojačati regionalna saradnja kao i institucionalni kapaciteti javnih uprava, udruženja poslodavaca i radnika, što će im omogućiti da pripreme i na efikasan način provedu reforme tržišta rada kao i reforme socijalne politike te na taj način ostvare napredak u pretpristupnom procesu.

Povezivanje institucija

Generalni sekretar Vijeća Goran Svilanović je rekao da “Vijeće očekuje da će udruživanjem snaga sa Generalnom direkcijom za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, ILO-om i vladama Zapadnog Balkana doprinijeti jačanju kapaciteta javnih uprava radi boljih rezultata i praćenja socijalne te politike zapošljavanja i upravljanja ljudskim kapacitetima“.

Regionalni direktor ILO-a za Evropu i Centralnu Aziju Heinz Koller je kazao da “će se novom inicijativom za ekonomska i socijalna pitanja već postojećoj saradnji sa Evropskom unijom dodati i regionalna dimenzija. To će omogućiti i potaći uzajamno djelovanje i povezivanje institucija zaduženih za tržište rada na zapadnom Balkanu kao i povezivanje sa evropskim institucijama“.

Direktor ILO-vog tima za tehničku podršku dostojanstvenom radu i Regionalnog ureda za Centralnu i Istočnu Evropu Antonio Graziosi je precizirao da će ta organizacija “posvetiti pažnju jačanju uloge i efikasnosti tripartitivnog socijalnog dijaloga, unapređenju zakonskih propisa o radu, promoviranju kolektivnog ugovora, jačanju inspekcija rada i osiguravanju aktivnijeg učešća socijalnih partnera u izradi politike tržišta rada“.

Rad sa službama za zapošljavanje

Viši stručnjak u Vijeću za regionalnu saradnju Vanja Ivošević je ponovila da “će sa jedne strane Vijeće raditi sa službama za zapošljavanje na jačanju njihovih kapaciteta i pripremama za buduće učešće u sklopu Evropskog portala za mobilnost pri zapošljavanju – EURES dok će sa druge raditi na unaprjeđivanju regionalne saradnje kroz strukturirani regionalni dijalog o socijalnim i politikama zapošljavanja što će doprinijeti provođenju nacionalnih reformi i dogovorenih ciljeva u okviru strategije Jugoistočna Evropa 2020, čiji je krajnji cilj da se poveća ukupna zaposlenost u regionu”.

Projekat ESAP će trajati 36 mjeseci, a projektni tim će se nalaziti u Sarajevu. Putem projekta će se uspostaviti strukturiran dijalog o socijalnim i pitanjima zapošljavanja između vlada i socijalnih partnera na Zapadnom Balkanu.

Projektom će se obuhvatiti neposredne i virtualne aktivnosti poput regionalnih sastanaka, bilateralnih razmjena i razvoja novih alata i informativnih materijala.

Uspostavit će se i virtualna platforma putem koje će se pratiti i nadopunjavati pojedinačne aktivnosti, saopćeno je iz RCC-a.

Druge objave u kategoriji