Search

U Modriči najava sedme konferencije poslovnih inkubatora BiH

U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) u Modriči se, 31.marta/ožujka 2015. godine, sa početkom u 11:30h, u motelu „MAJNA“, organizuje Sedma (VII) konferencija poslovnih inkubatora BiH na temu: „Poželjni modeli/programi podrške poslovnom/agro inkubiranju biznisa u BiH“.

Dvanaest ( 12 ) poslovnih inkubatora ( PI ) u Bosni i Hercegovini, danas, upravljaju sa 27.000 m2 adaptiranog poslovnog prostora. Od 1998 godine, PI su generirali više od 230 preduzeća. U tom periodu stvoreno je preko 1.100  radnih mjesta. PI redovno pune budžete BiH i daju doprinos socio-ekonomskoj stabilizaciji građana BiH. Dio korisnika PI se intenzivno bavi izvozom proizvoda sa dodanom vrijednošću. Neka preduzeća koja su okončala inkubaciju danas  zapošljavaju čak i preko 400 zaposlenika. I pored svega, do danas,  nije kreiran  Konzistentan model /program (politika) kojim su nadležna entitetska ministarstva definisala jasan cilj koji žele postići podrškom inkubatorima (sa jasnim indikatorima).

Također, nije jasno definisano: šta je to poslovni inkubator i koji su principi uspostave i rada, čiji je PI instrument LER-a, šta treba da sadrži i kojim sredstvima treba provesti konkretan program podrške uspostavi i razvoju PI?. Sve ovo, nadležna ministarstva moraju uraditi, uz konsultacije sa poslovnim sektorom i sektorom organizacija civilnog društva, kako bi se otvorio  put za kreiranje i drugih/sličnih modela za reformisanje/unaprjeđenje ostalih ekonomskih politika/instrumenata  ekonomskog razvoja.

Na Konferenciji se očekuje učešće: predstavnika nadležnih entitetskih, kantonalnih i opštinskih organa, privrednika i njihovih udruženja i komora, obrazovnih i naučno-istraživačkih insitucija, lokalnih i regionalnih razvojnih i drugih agencija, 12 poslovnih inkubatora, međunarodnih organizacija, i drugih odgovarajućih insitucija.

Konferencija se održava u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ kojeg provodi Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac, u saradnji sa ključnim partnerom, Udruženje za poduzetništvo i posao, LiNK Mostar. Partnerske organizacije su koordinatori sektora „Politike ekonomskog razvoja u BiH“ u okviru „Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program)“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID  i Ambasada Velike Britanije u BiH. Program CSSP ima cilj da osnaži i održi kapacitet bh civilnog društva, kako bi ono uticalo na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH.

Druge objave u kategoriji