Search

U Srbiji u završnoj fazi izrada Zakona o socijalnom preduzetništvu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Zoran Đorđević izjavio je da je u završnoj fazi izrada Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Kako je predviđeno, punoletne osobe bez roditeljskog staranja imaće pravo da dobiju novac od države kako bi započeli sopstveni posao.

Na pitanje novinara da li država ima socijalni program za djecu bez roditeljskog staranja koja su napunila 18 godina, Đorđević je rekao da će Zakonom o socijalnom preduzetništvu biti obuhvaćena i ta kategorija stanovništva.

U Bosni i Hercegovini Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je aktivno radio na razvoju Platforme o socijalnom preduzetništvu. U skladu sa prijedlogom Akcionog Plana za realizaciju Strategije zapošljavanja Republike Srpske, koji je u 2017. godini predviđao izradu i usvajanje Platforme za socijalno preduzetništvo Republike Srpske, tekst Platforme je u saradnji sa YEP-om izrađen i promovisan na javnim raspravama. Od učesnika se dobio značajan doprinos finalizaciji ključnih aspekata socijalnog preduzetništva: definicije, kriterija, vrijednosti i organizacionih oblika.

U Federaciji je još u toku 2015.godine održana Konferencija o socijalnom poduzetništvu koja je okupila veliki broj učesnika iz vladinog i nevladinog sektora.Konferencija je realizirana u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP), a rezultirala usvajanjem Nacrta platforme za socijalno poduzetništvo u Federaciji Bosne i Hercegovine kao okvir za praktičnu impelementaciju koncepta društvenog poduzetništva u FBiH i osnov za donošenje zvaničnih akata u ovoj oblasti. Platforma je upućena na Vladu i do danas se ništa nije desilo po tom pitanju. 

Imajući u vidu značaj ovog pitanja očekuju se potezi entitetskih vlada u smislu narednih koraka kako bi se omogućio razvoj socijalnog preduzetništva u RS i FBiH. 

Druge objave u kategoriji