Search

Usvojena Lista nezaposlenih osoba za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja -2014

Vlada Kantona Sarajevo je na jučer održanoj 80. sjednici, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS usvojila  Listu nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja – 2014., po Javnom pozivu objavljenom dana 11.07.2014. godine.

Cilj ovog programa, kako je naglašeno, jeste pružanje mogućnosti samozapošljvanja nezaposlenih osoba sa evodencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, a koji imaju osnovne pretpostavke za bavljenje samostalnim djelatnostima i koji do sada nisu koristili sredstva kantonalne Službe ili Federalnog  zavoda za zapošljavanje. Dvoje ili više lica može se udružiti, a ukoliko to učine, svako od njih će samostalno dobiti sredstva koja se u zbiru prebacuju na novoosnovani privredni subjekt.

Za realizaciju ovog Programa Službi za zapošljavanje KS bilo je na raspolaganju 2.358.000,00 KM   koje će na osnovu kriterija za vrednovanje pristiglih aplikacija dobiti 262 nezaposlene osobe.

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo će, u ime Vlade Kantona Sarajevo, donijeti pojedinačne odluke o ispunjavanju uslova za svakog pojedinačnog aplikanta sa poukom o pravnom lijeku, nakon čega će JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo sa nezaposlenim osobama koje se nalaze na ovoj Listi zaključiti ugovore o sufinansiranju samozapošljavanja .

Vlada je usvojila  i Listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme – 2014., po Javnom pozivu objavljenom dana 11.07.2014. godine.  Sredstvima  od  2.941.000,00 KM biće zaposleno 483 pripravnika.

Druge objave u kategoriji