Search

Vjetroelektrana 2.0 – Predstavljamo timove YEP/IEEE Inovacijskog izazova 2017

Treći dan IEEE Students and Young Professionals Kongresa koji se održava od 01-04.12.2017. godine na Međunarodnom Burch univerzitetu u Sarajevu (nedjelja, 03.12.2017) posvećen je javnoj prezentaciji timova YEP/IEEE Inovacijskog izazova 2017 koji će svoje inovacije i poslovne planove predstaviti panelu međunarodnih stručnjaka.

U prethodnih 5 mjeseci, timovi uključeni u Izazov učestvovali su u radu YEP Inkubatora poslovnih ideja. U danima pred Kongres, predstavljamo timove učesnike Izazova:

Vjetroelektrana 2.0 – Vertikalna vjetroturbina sa stacionarnim samopodešavajućim lopaticama

Lider: Silmija Ferizović – Topoljak

Članovi: Harun Ferizović i Samida Ferizović.

Fakultet: Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću

Opis ideje: Vjetroturbina inovativnog oblika sa povećanim stepenom iskorištenja vjetra

Vjetroturbina čija je glavna osa obrtanja vertikalna. Ova vjetroturbina posjeduje stacionarne lopatice koje je pozicioniraju u položaj idealno na smjer strujanja vjetra.

Opis problema: Vjetroturbina je koncipirana od Savonijusove turbine i samopodesivih stacionarnih lopatica koje predstavljaju inovativni dio ideje. Problem koji se javlja kod Savonijusove turbine je negativni otpor na konveksnoj strani zavojnice. Taj negativni otpor utječe na to da turbina ne postiže maksimum vrtnje.

Opis rješenja: Način na koji bismo izbjegli odnosno što više umanjili negativni otpor na konveksnoj strani zavojnice jeste ugradnja u konstrukciju vjetroturbine samopodesivih stacionarnih lopatica koje pozicioniraju vjetroturbinu u idealan položaj u odnosu na smjer strujanja vjetra te bi dio struje vjetra sa konveksne strane lopatice usmjerile na konkavnu stranu lopatice, a dio struje vjetra bi usmjerile na stranu protivnu vrtnji, gdje bi prouzrokovale podtlak.

Druge objave u kategoriji