Search

Vlada Švicarske nastavlja podršku reforme Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Početkom sljedeće sedmice planiran je sastanak između delegacije Ambasade Švicarske, rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih (YEP), menadžmenta Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i gradonačelnika Brčko distrikta BiH g.Siniše Milića.Tema sastanka će biti predstavljanje reforme Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta  i definisanje zajedničke podrške ovoj ustanovi. Također će biti održan sastanak radne grupe na kojem će se razmatrati dosadašnji koraci  kao i mogućnost revidiranja investicionog plana koji je ranije dogovoren između Projekta zapošljavanja mladih i menadžmenta Zavoda, te predstavlja aneks Ugovora koji su dvije strane potpisale.

Trenutno je u toku priprema novog poslovnog prostora Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH u kojem će se, u skladu sa najboljim evropskim praksama, izvršiti reorganizacija procesa rada i razdvojiti na administrativne i savjetodavne usluge. Očekuje se da će novi poslovni prostor biti spreman za otvaranje najkasnije do kraja ove godine, uz napomenu da se cijelokupno renoviranje prostora odvija uz finansijsku podršku Vlade Brčko distrikta BiH, te tehničku, stručnu i finansijsku podršku Vlade Švicarske kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP). Pored do sada obezbjeđenje finansijske podrške od strane Vlade Brčko distrikta BiH neophodna su dodatna ulaganja u opremanje novog poslovnog prostora, što bi moglo biti predmet revidiranog investicionog plana koji je sastavni dio ugovora između YEP-a i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH. Par dana nakon sastanka sa gradonačelnikom se očekuje i raspisivanje tendera za inrastrukturno prilagođavanje zgrade Merkura novom modelu rada.

U toku vikenda je završeno finalizirano brendiranje ulaznog portala Zavoda, koji svojim dizajnom pokušava da informiše sve zainteresovane o uslugama koje Zavod pruža, uključujući i Klub za traženje posla.  

Cijelokupna reforma Zavoda je usmjerena ka izgradnji sistema stručne podrške nezaposlenim licima u što bržoj reintegraciji na tržištu rada koristeći metode grupnog ili individualnog savjetovanja. Menadžment i uposlenici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH predano učestvuju u svim edukacijama koje imaju za cilj adekvatnu pripremu za nove izazove koji su pred njima.

Projekat zapošljavanja mladih trenutno izrađuje plan obuke za javne službe za zapošljavanje u svrhu izgradnje ljudskih kapaciteta koji će moći isporučiti  kvalitetnu uslugu savjetovanja svim zainteresovanim nezaposlenim licima kao i poslodavcima.

  

Druge objave u kategoriji