Search

YEP Inicijativa: Javni poziv za prijavu kandidata na edukacijske module – projekat SPAZaM (Gradiška)

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podržan je i projekat Socijalnim preduzetništvom do aktivnog zapošljavanja mladih (SPAZaM), udruženja Most Gradiška. U okviru projekta, Most raspisuje sljedeći Javni poziv za teorijsku i praktičnu edukaciju:

Na osnovu Ugovora br. 09/14 o finansiranju projekta SPAZaM – Socijalnim preduzetništvom do aktivnog zapošljavanja mladih, koji je potpisan između GOPA mbH predstavništva u BiH – Projekat zapošljavanja mladih i Udruženja Most, i planiranih planiranih projektnih aktivnosti, Udruženje Most raspisuje

 JAVNI POZIV

za prijem kandidata za teorijsku i praktičnu edukaciju na 3 edukacijska modula:

 Edukacijski modul 1 – šivenje i krojenje

Program usavršavanja šivača i krojača biće organizovan kroz teorijsko i praktično usvajanje znanja po principima modularnog rada, i to:

 • rad na običnoj industrijskoj mašini (ravna šteperica);
 • rad na specijalnim šivaćim mašinama (endlerica/overlock i rubilica/iberdek);
 • krojenje materijala.

Tokom obuke vršiće se stalno praćenje napretka usvajanja radnih vještina svakog polaznika od strane predavača. Intezivna obuka podrazumjeva rad u grupama od 4 osobe, u trajanju od mjesec dana (3 puta sedmično od 6-7 sati).

Uslovi koje treba da ispune kandidati za pohađanje ovog programa su završena najmanje osnovna škola, te posjedovanje važećeg uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Prednost imaju osobe sledećeg obrazovnog profila: Tekstilni tehničar – konfekcionar i konfekcionar.

Edukacijski modul 2 – Izrada biznis i marketing plan

Program usavršavanja iz ove oblasti biće organizovan kroz teorijsko i praktično usvajanje znanja po principima modularnog rada i to:

 • UVOD (Šta je poslovni plan?;Stilovi pisanja poslovnog plana; Sličnosti i razlike između poslovnog plana i projekta; Prednost u poslovnom planiranju, itd.);
 • PLANIRANJE BIZNISA  (Zašto je poslovni plan potreban preduzeću?; Studija slučaja uspješan / neuspješan poslovni plan);
 • KORAK PO KORAK KROZ POSLOVNI PLAN SA PRAKTIČNIM VJEŽBAMA (Analiza i istraživanje tržišta; Organizaciona struktura poslovanja (kadrovski plan); Finansijski plan i analiza; Procjena rizika, Terminski plan, itd.)
 • PRAKTIČNI SAVJETI I PREPORUKE

Tokom obuke vršiće se stalno praćenje napretka usvajanja radnih vještina svakog polaznika od strane predavača. Nakon teorijske obuke, polaznici će dobiti priliku da rade na razvoju sopstvenog biznis plana uz mentorksu podršku stručnjaka iz ove oblasti.

Prednost imaju osobe sledećih obrazovnih profila: Ekonomski tehničar (SSS), Ekonomist (VSS – 180ECTS bodova), diplomirani ekonomist (240ECTS bodova). U obzir dolaze i srodni obrazovni profili.

Edukacijski modul 3 – brendiranje proizvoda i usluga

Program usavršavanja iz oblasti brendiranja proizvoda i usluga biće organizovan kroz teorijsko i praktično usvajanje znanja po principima modularnog rada i to:

 • Razlika između proizvoda i brenda;
 • Brend i dijalog sa potrošačima/prodajnom operativom, lokalnom zajednicom;
 • Vrednovanje brenda (od imidža do vrednosti brenda);
 • Mjerenje vrijednosti brenda sa aspekta potrošača i sa aspekta investitora/vlasnika;
 • Online Community Management;
 • Strateško upravljanje brendom – brend menadžment.

Prednost imaju osobe sledećih obrazovnih profila: Ekonomski tehničar (SSS), Ekonomist (VSS – 180ECTS bodova), diplomirani ekonomist svih smjerova (240ECTS bodova), diplomirani komunikolog, dizajneri. U obzir dolaze i srodni obrazovni profili

Moramo napomenuti da je plan rada na ovom modulu podložan promjenama u zavisnoti od procjena predavača.

Molimo zainteresovane da pupunjene prijave za edukacijski modul koji izaberu dostave lično u Udruženje Most, Spomen park slobode – Sokolski dom, od 10:00 do 14:00 časova, ili na email adresu: office@nvomost.org, sa napomenom “Prijava za edukaciju – projekat SPAZaM”.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici www.nvomost.org, ili dobiti na broj telefona 051/816-401.

Prijaviti se mogu samo mlade osobe sa područja opštine Gradiška koje aktivno traže posao preko Biroa za zapošljavanje Gradiška, starosti od 18 do 30 godina. Prednost će imati osobe koje su članovi Kluba za traženje posla Gradiška. Broj mjesta je ograničen na 12 osoba za svaki edukacijski modul.

Troškove edukacije pokriva Udruženje Most. Izabrani kandidati biti obavezni da prisustvuju na najmanje 90% časova iz edukacijskog modula na koji budu izabrani. Ukoliko izabrani polaznici ne ispune ovaj uslov dužni su da nadoknade troškove edukacije.

OBUKA SLUŽI ZA STICANJE DODATNOG ISKUSTVA I ZNANJA, ALI UJEDNO PREDSTAVLJA I SELEKCIONI PROCES U KOJEM ĆE UDRUŽENJE MOST IZABRATI 3-4 NAJBOLJA KANDIDATA ZA STUPANJE U RADNI ODNOS OD MJESECA JULA 2014. GODINE.

Prijave se primaju do 04. aprila 2014. godine.

Ove aktivnosti su podržane od strane Švicarske vlade – Švicarske agencije za razvoj i saradnju u sklopu Projekta zapošljavanja mladih

 

Druge objave u kategoriji