Search

ZVORNIK: TRAŽIŠ POSAO? PRIDRUŽI SE KLUBU ZA TRAŽENJE POSLA!

Tražiš posao? Pridruži se Klubu za traženje posla!

YEP mobilna jedinica “Tražiš posao? Pridruži se Klubu za traženje posla!” 25. oktobra posjetit će Zvornik. Za sve građanke i građane Zvornika i one iz bliže okoline, od 10:00 do 15:00 sati u ulici Svetog Save kod Muzeja, bit će organizirana promocija Klubova za traženje posla, u vidu mini sajma zapošljavanja. Svrha promocije je upoznavanje javnosti sa projektom “Klub za traženje posla” te animiranje novih članova. Na sajmu će se predstaviti lokalni poslodavci i otvorena radna mjesta u njihovim kompanijama, a svi posjetitelji moći će se na licu mjesta prijaviti na oglase te ostvariti direktan kontakt sa poslodavcima.

U cilju promocije Klubova, organiziraju se i stručne edukativne radionice u sklopu kojih će se prezentovati njihov rad i svrha, mogućnosti zapošljavanja uz pomoć klubova te priprema svih polaznikaza izlazak na tržište rada. Radionice su namijenjene srednjoškolcima, studentima i svim nezaposlenim mladim ljudima. Centralni dio radionice ima zadatak da sve prisutne pobliže upozna sa mogućnostima i prednostima projekta “Klub za traženje posla”, pruži značajne informacije o savremenom tržištu rada, te pruži uvid u percepciju klubova za zapošljavanje iz ugla poslodavca. Za student/ice,učenike/ice i sve nezaposlene mlade ljude radionica će se održati u sali Opštine od 13:00 do 14:00 sati.
Mobilna jedinica Zvornik i klub za traženje posla se implementiraju u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Biroom za zapošljavanje Zvornik, a u okviru Projekta zapošljavanje mladih (YEP), koji je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Šta je Klub za traženje posla?

Klub za traženje posla predstavlja formalnu grupu osoba koje traže zaposlenje. Njegova svrha je da nezaposlenom licu pruži kontinuiranu pomoć u traženju posla. Klub vode karijerni savjetnici (voditelji/ice klubova), zaposleni u Birou za zapošljavanje.
Kroz višenedeljnu obuku članovi će steći znanja i vještine relevantne za traženje posla, koje će dodatno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju.

Šta ja mogu dobiti od Kluba za traženje posla? Možete naučiti:
• Kako napisati biografiju (CV)
• Kako napisati propratno pismo
• Na koji način pratiti i prijavljivati se na oglase za posao
• Rad sa aplikacijama i prijavnim obrascima
• Kako telefonirati i predstaviti se poslodavcu
• Kako uspješno obaviti intervju za posao
• Kako se ponašati na svom radnom mjestu i kako zadržati posao.

Možete dobiti ličnog savjetodavca, sa kojim/kojom ćete raditi na poboljšanju Vaše konkurentnosti na tržištu rada, sve do ostvarenja krajnjeg cilja – zaposlenja.

Kako postati član Kluba?
Klubovi za traženje posla kreirani su u okviru projekta YEP a u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske. Svaka mlada osoba od 18 do 30 godina, koja je evidentirana na Birou za zapošljavanje kao nezaposleno lice više od godinu dana, može postati članom/icom kluba i uključiti se u višenedjeljnu obuku stjecanja znanja i vještina relevantnih za traženje posla pri čemu su obezbijeđeni svi resursi potrebni za traženje posla.

Druge objave u kategoriji