Search

Urbana poljoprivreda

Aktivnosti

Sastanak partnera na projektu Urbane farme u Tuzli

Realizaciju projekta Urbane poljoprivede u Tuzli je omogućila Vlada Švicarske kroz uspostavu saradnje između Asocijacije XY – Projekat mentalnog zdravlja i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), na